Lyngbyvej 419, 1. sal. tv, 2820 Gentofte

Lejemål:

Lejemålet er klar til indflytning – omfatter i alt 200 m2 lyse og spændende lokaler, beliggende med en præsentabel indgang fra stueetage med opgang til de flotte kontorlokaler på. 1. sal. Ejendommen er flot renoveret og har tilkørsel umiddelbart fra Lyngbyvej. Lokalernes beliggenhed har god synlighed med en særdeles stor reklameværdi, hvor der er optimale skiltemuligheder. Ejendommen er opført i absolut høj standard med arkitektoniske detaljer som Alucobond beklædte facader og hvidskurede gavlfacader.

P-forhold:

Der er ca. 80 parkeringspladser for biler og ca. 20 pladser til cykler – alle med let tilkørselsforhold. Udenomsarealer er anlagt med flisebelægning, kantsten, grønne områder, belysning og skiltning på skiltestander. Der kan evt. etableres fast parkeringsplads.

Leje:

Den årlige leje udgør kr. 216.000, – ekskl. moms svarende til en gennemsnitlig leje udgørende kr. 1.080, – pr. brutto etagemeter baseret på standardindretning. Lejen betales kvartalsvis forud.

Regulering:

Lejen reguleres med udviklingen i nettopristallet akkumulerende, dog minimum 2,25 %.

Depositum:

6. måneders leje.

Varme:

Fjernvarme betales a conto 50,- kr. m2 pr. bruttoareal.

Fællesudgifter:

En forholdsmæssig andel af ejendommens fællesudgifter til skatter, dækningsafgift, forsikring, ren- og vedligeholdelse af fællesarealer, fælles installationer mv. pålægges lejeren. De anslået omkostninger hertil udgør ca. kr. 127,- pr. m2 bruttoareal.

Moms:

Leje m.v. iht. ovennævnte tillægges moms.

Vedligeholdelse:

Indvendig vedligeholdelse af lejemålet påhviler lejeren. Udvendig vedligeholdelse af det lejet og vedligeholdelse af fælles installationer mv. udføres af udlejer og betales af lejer, som en del af fællesudgiften.

Opsigelighed:

Der er 5 års gensidig uopsigelighed for hhv. lejer og udlejer, hvorefter lejemålet kan opsiges med 12 måneders varsel.

Indretning:

Lokalerne overtages som indrettet i en eksklusiv og rustik stil med varme- og elforsyning fremført. Der er etableret nye toiletter med Neo Afrika fliser på gulve og hvide vægge. Bordplade på vaskemøbel er samme type, som gulvflise.  Der er monteret nedhængte Rockfon lofter og vægge med glaspartier. På gulve er lagt tæpper og træ.  Belysning er etableret med energibesparende LED- armaturer.