Økonomi / Koncernoversigt

Koncernregnskab:

Hovedtal i t.kr.20202019201820172016
Nettoomsætning79.32073.68074.38973.47670.755
Driftsomkostninger9.0576.138-2.383-2.910-3.814
Resultat af primær drift63.86171.25265.13833.50256.417
Finansielle poster, netto24.42219.03820.120-44.396-33.471
Realiserede gevinster og tab0000-4.722
Urealiserede gevinster og tab2.52242.40914.95947.54848.065
Resultat før skat41.96195.58664.03038.85166.611
Årets resultat 73168.898 50.831 29.14450.143


Anlægsaktiver 1.330.9051.367.152 1.242.681 1.185.3171.147.261
Omkostningsaktiver57.81049.46432.17272.61269.234
Aktiver i alt1.388.7151.416.6161.274.8531.257.9291.216.495


Selskabskapital930930930930930
Egenkapital553.215556.484485.702434.921405.857
Hensættelser167.680166.090138.291125.287115.865
Langfristet gæld 616.990637.109 600.921 623.608645.798
Kortfistet gæld50.83056.93349.93974.11348.975
Passiver i alt1.388.7151.416.6161.274.8531.257.9291.216.495

Holberg Fenger Koncernen