Økonomi / Koncernoversigt

KONCERNREGNSKAB:

RESULTATOPGØRELSE2020/20192019/20182018/2017
Nettoomsætning79.32073.68074.389
Administrationsomkostninger-9.057-6.138-2.383
Finansielle omkostninger, netto * heraf kursregulering realkredit-24.422 8.849-19.038-20.120
Værdiregulering af ejendomme2.52242.40914.959
Resultat før skat41.96195.58664.030
Skat af årets resultat-41.230-26.688-13.199
ÅRETS RESULTAT73168.89850.831
    
Aktiver   
Grunde og bygninger1.330.2571.366.3301.241.950
Driftsmidler og inventar648822731
Tilgodehavender7.68410.71610.438
Likvide beholdninger50.12638.74821.734
AKTIVER1.388.7151.416.6161.274.853
Passiver   
Egenkapital553.215556.484485.702
Hensættelser167.680166.090138.291
Langsigtet gæld616.990637.109600.921
Kortsigtet gæld50.83056.93349.939
PASSIVER1.388.7151.416.6161.274.853
    
Nøgletal   
Overskudsgrad80.596.787.6  
Kapacitetsgrad7.18.227.3
Afkastningsgrad4.65.05.1
Likviditetsgrad113.786.964.4
Soliditetsgrad39.839.338.1
Egenkapitalens forretning0.113.211.0
Antal ansatte444
Regnskabsafslutning30-06-202030-06-201930-06-2018